Ние работиме за вас

Нотаризиран превод и толкување

Доколку е потребно преводот да биде нотаризиран, го испраќаме до надлежен нотар и истиот го нотаризираме.

Преведениот документ е заверен со печат на нотар, кој гарантира квалитетен превод и негова еднаквост со оригиналот.

Ова всушност значи дека нашите преведувачи се високообразовани, така што тие имаат можност да им обезбедуваат на клиентите услуга за преведување документи, текстови или кој било друг материјал од еден странски јазик на друг, исто така и странски јазик.

Без разлика дали ви е потребна услуга на судски преведувач за автентикација на кој било документ или сертификат, нашите технички и медицински документи ќе бидат целосно исполнети од нашите преведувачи и судски преведувачи и ќе ви обезбедат што е можно поскоро преведени и овластени документи. Покрај тоа, можете да добиете со нас преводи на сите лични документи, како и на сите материјали поврзани со различни области, како што се: политика, образование, туризам, екологија, финансии, економија и многу други.

Што го прави ЛИНГВАНЕТ различен од другите?

Загарантиран квалитет

Брза, пријателска услуга

Искусни, квалификувани лингвисти

Навремена испорака

При извршување на преведувачките услуги се придржуваме до принципите на доверливост во однос на Вашите лични податоци и податоците за Вашата компанија.

Дел од нашите клиенти

Адвокат
Владимир Зафировски

Адвокат
Роза
Михајловска

Адвокат
Слаѓана
Серафимова

Адвокатско друштво
Никола Додевски

Адвокатска канцеларија
Марковски